Tư cách công dân, Phê bình Tố tụng và các Dịch vụ Khác

Nhóm của chúng tôi cung cấp hỗ trợ chuyên nghiệp và tư vấn chuyên môn trong việc chuẩn bị các ứng dụng của bạn nhằm tiết kiệm cho khách hàng của chúng tôi thời gian và nỗ lực đáng kể và đảm bảo tính chính xác của hồ sơ, do đó tối đa hóa cơ hội thành công.

Cho dù đó là một đơn xin quốc tịch Canada hoặc xem xét lại pháp lý tại Toà án Liên bang, một yêu cầu về tị nạn hoặc yêu cầu xem xét rủi ro trước khi chuyển đến, công ty chúng tôi có thể đại diện cho bạn trong tất cả các khía cạnh ảnh hưởng đến tình trạng của bạn ở Canada.

Bạn muốn làm việc hoặc học tập ở Canada và đặc biệt hơn ở Québec, điều này làm cho bạn có được giấy phép rút gọn, nhưng đặc biệt là áp dụng vào các chương trình mang lại lợi ích cho bạn nhất và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký hộ khẩu thường trú. Công ty chúng tôi cung cấp tất cả các lời khuyên cần thiết để giúp bạn thành công trong các dự án nhập cư của bạn ở Canada.